Vores ydelser

Rådgivning i øjenhøjde

Energikortlægning / Energiscreening

En energikortlægning er en systematisk gennemgang af energiforbruget af jeres virksomhed med henblik på at identificere muligheder for energibesparelser og effektiviseringer.

Resultatet er en screeningsrapport I kan bruge i det videre arbejde med at beslutte hvor der skal sættes ind først. Screeningsrapporten beskriver hvor, hvor meget og hvordan I bruger jeres energi og angiver konkrete forslag til energibesparelser og investeringer, der kan reducere energiforbruget og dermed også energiomkostningerne.

Tilskud til grøn omstilling i erhvervslivet

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. kr., der løber frem til 2029. Både små og store private virksomheder i langt de fleste brancher kan få tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger.

Vi er fuldbefarende i Erhvervspuljen og hjælper virksomheder med dokumentations- og ansøgningsarbejdet og hjælper jer frem til at projektet afsluttes og tilskud udbetales.

For at I har det rette grundlag at arbejde ud fra, laver vi et gratis overslag på muligt tilskud, inden I beslutter jer om det er noget I vil gå videre med.

Obligatorisk energisyn og klimasyn af store virksomheder.

OBS: Nye regler fra 1. juli 2024, så ordningen omhandler virksomheder med forbrug over 10 til 85 TJ (2,8 GWh til 23,6 GWh) og der skal samtidig gennemføres et klimasyn. Virksomheder med forbrug over 85 TJ skal indføre et certificeret energiledelsessystem efter ISO 50001.

Det obligatoriske energisyn af store virksomheder skal gennemføres mindst hvert fjerde år. Formålet med energisynet er at identificere energibesparelser og energieffektiviseringer i virksomhedens drift og bygninger.

Vi er registreret og godkendt som Energisynskonsulent af Energistyrelsen

ESG- og Klimarapporter eller Grøn handleplan

ESG rapporten er blevet et vigtigt værktøj som dokumentation overfor kunder og samarbejdspartner, vi kan hjælpe med udførsel af denne.

Måske har I allerede fået lavet en ESG eller klimarapport, men er ikke helt sikker på hvordan I bedst komme videre, her hjælper vi med at udpege de mest rentable eller praktisk gennemførlige projekter og eller de løsninger der kan reducere jeres CO2 udledning og kan sætte ord og tal på mulige besparelser samt rentabilitet i projekterne.

Vi kan også hjælpe med at lave en grøn handleplan der kan arbejdes ud fra i det videre forløb med en grøn omstilling.

Overskudsvarme

Overskudsvarme bliver mange steder i dag ikke udnyttet ud fra overbevisning om at det er for dyrt at benytte internt. Nye regler gør at dette ikke længere passer og det kan svare sig at få undersøgt mulighederne for at udnytte virksomhedens spildvarme.

Vi er godkendt som uvildig ekspert under Energistyrelsens EFO ordningen, der kan godkende energiafgiftsgodkendelse for overskudsvarmeprojekter.

Solceller

Er solceller noget for jer?

Vi hjælper med at lave en oversigt ud fra jeres årsforbrug af el og hvor meget plads I har på f.eks. taget, samt hvordan ser økonomien ud i et projekt. Vi kan også vurdere allerede hjemtagende tilbud eller hjælpe med at finde en leverandør til projektet.

Fiskefartøjer

Gennem de sidste 14 år har vi gennemført mere end 300 energisyn og energigennemgange på danske og udenlandske fiskefartøjer og kender derfor til de tekniske udfordringer fiskerierhvervet har og møder i dagligdagen.

En teknisk uvildig gennemgang af dit fartøj giver et overblik på hvilke optimeringer der kan gennemføres samt hvor stort besparelses potentialet er. Er I på udkig efter de nyeste teknologier kan vi hjælpe med teknisk rådgivning og at vurdere disse ud fra jeres behov og ønsker.

Færger

Vi hjælpe med uvildig teknisk rådgivning og kortlægning af energiforbruger og give et overblik over hvilket muligheder der er for at spare på brændstof og for at reducere emissioner.

Handelsskibe

Vi hjælpe med uvildig teknisk rådgivning og kortlægning af energiforbruger og give et overblik over hvilket muligheder der er for at spare på brændstof og for at reducere emissioner.

Power to X (PtX)

Er PtX på vej ind i jeres virksomhed eller overvejer I at omstille til alternativ energi som f.eks. brint, kan vi hjælpe med at identificere og sætte ord og økonomi på hvilke muligheder der er for netop jeres virksomhed.

Elektrificering

Ønsker I at omstille fra fossile brændsler til el, kan vi hjælpe med at afdække mulighederne i jeres virksomhed, herunder varmeanlæg, processer, mv.

Biogas

Mange biogas anlæg har fokus på produktion men overser potentialet for at optimer processerne og udnytte overskudsvarmen enten internt eller til f.eks. fjernvarme. Vi kan hjælpe med at undersøge mulighederne for at udnytte energien optimalt.